May 26, 2018 - ، ساعت 18:29


رضا سلیمینرخ ارز مرجع از بانک مرکزی

42110

56033

42553

4805

5154

6586

622

11466

139226

36434

38473

5367

109514

32482

3381

8944

680

11568

3554

82

31803

11229

111989

31370

2665

38673

8723

30952

6588

131988

10577

39076

49109

12809

587

21054

24770

4688

4217

 تعداد اخبار: 8 خبر
تصاویر گالری عکس: 24 عکس
بازدید امروز: 64
بازدید دیروز: 155
کل بازدیدکنندگان: 868609

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت بررسی پذیرش کارگزاران برای فعالیت درسامانه بازار محصولات کشاورزی استان هرمزگان


الف ) برای تشکلهای عضو صندوق :

-درخواست  عضویت با ذکر نوع فعالیت  خریدار / فروشنده

-اساسنامه شرکت

-آگهی تاسیس شرکت

-آگهی آخرین تغییرات

- روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات

- تصویر شناسنامه وکارت ملی (برای افراد دارای حق امضاء )

-معرفی شماره حساب مهرگستر

-سوابق فعالیت 

- فیش واریزی به مبلغ  5.000.000 ریال به شماره حساب مهر گستر 551892785 به نام صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان یا یک فقره چک بانکی به همین مبلغ به نام صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان


ب ) سایر شرکتها و افراد حقیقی :

-درخواست  عضویت واخذ کد کارگزاری با ذکر نوع فعالیت  خرید / فروش

- تصویر شناسنامه  وکارت ملی متقاضی

-افتتاح حساب مهرگستر

- فیش واریزی به مبلغ  10.000.000 ریال به شماره حساب مهر گستر 551892785 به نام صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان یا یک فقره چک بانکی به همین مبلغ به نام صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان

-سوابق فعالیت : 1-نوع فعالیت 2-مدت زمان فعالیت 3-میزان تحصیلات 4-غیرو ....

 


شماره عضویت:
کلمه عبور:

نظر شما در مورد طراحی وب سایت چیست؟