September 21, 2018 - ، ساعت 10:37


رضا سلیمینرخ ارز مرجع از بانک مرکزی

42000

55265

43657

4716

5143

6583

580

11437

138652

33878

37519

5354

109235

32204

2818

6638

617

11539

3501

82

30203

11201

111702

30617

2545

36061

8659

30444

6120

128864

10130

37320

49113

11319

553

19680

24758

4462

4206

 تعداد اخبار: 8 خبر
تصاویر گالری عکس: 24 عکس
بازدید امروز: 44
بازدید دیروز: 220
کل بازدیدکنندگان: 960719

سهامداران

تعداد سهامداران اولیه این صندوق در تاریخ 86/12/20 (ابتدای تاسیس) 71 تشکل تولیدی فراگیر استان با سرمایه اولیه 1.61 میلیارد ریال بوده که با استقبال بسیار زیاد سهامداران به دلیل عملکرد قابل قبول و اعتماد سازی این صندوق، پس از گذشت دو سال از فعالیت با رشد 20 براربری به سرمایه 30 میلیارد ریال با مشارکت 120 تشکل فراگیر در زیر بخش های تولیدی استان رسیده است.

این استقبال تشکل ها برای حضور بیشتر در صندوق به دلیل خدمات مفید صندوق بوده و این نوید را به مسئولین محترم کشوری و استانی می دهد ک تمامی تلاش خود را در جهت تقویت صندوق های غیردولتی به کار گیرند تا تمامی بهره برداران بتوانند از خدمات آن بهره مند گردند.


شماره عضویت:
کلمه عبور:

نظر شما در مورد طراحی وب سایت چیست؟