October 19, 2019 - ، ساعت 21:11


رضا سلیمینرخ ارز مرجع از بانک مرکزی

42000

54918

42127

4636

4975

6439

587

11437

138562

30110

38287

5354

109235

32063

28941

3143

8040

642

11539

3517

82

30360

11201

111703

31033

50166

2376

28

36496

8615

30427

6227

133947

10261

37438

59239

48071

10960

15820

3002

562

19459

24757

80125

4450

4206

11998

 تعداد اخبار: 0 خبر
تصاویر گالری عکس: 23 عکس
بازدید امروز: 1254
بازدید دیروز: 29
کل بازدیدکنندگان: 1440700

اهداف

از مهمترین اهداف دولت در ایجاد صندوق های (غیردولتی) حمایت از توسعه بخش کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تجمیع، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش کشاورزی
  • ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی
  • ارتقای نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
  • واگذاری بخش قابل توجهی از وضایف تصدی گری دولت به صندوق (اصل 44)
  • انجام امور تولیدکنندگان توسط خودشان

شماره عضویت:
کلمه عبور:

نظر شما در مورد طراحی وب سایت چیست؟