November 14, 2018 - ، ساعت 06:30


رضا سلیمینرخ ارز مرجع از بانک مرکزی

42000

55253

42345

4686

5139

6493

571

11437

138383

31520

37429

5361

109236

32228

2892

7150

633

11539

3530

82

29886

11201

111704

30479

2475

35462

8649

30421

6071

128305

10109

37132

48600

11337

553

19812

24707

4459

4206

 تعداد اخبار: 8 خبر
تصاویر گالری عکس: 24 عکس
بازدید امروز: 30
بازدید دیروز: 187
کل بازدیدکنندگان: 1094769

اهداف

از مهمترین اهداف دولت در ایجاد صندوق های (غیردولتی) حمایت از توسعه بخش کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تجمیع، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش کشاورزی
  • ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی
  • ارتقای نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
  • واگذاری بخش قابل توجهی از وضایف تصدی گری دولت به صندوق (اصل 44)
  • انجام امور تولیدکنندگان توسط خودشان

شماره عضویت:
کلمه عبور:

نظر شما در مورد طراحی وب سایت چیست؟