July 21, 2018 - ، ساعت 21:25


رضا سلیمینرخ ارز مرجع از بانک مرکزی

43650

57333

43988

4928

5339

6868

636

11886

144109

33960

39176

5562

113524

33199

3253

9104

688

11992

3665

85

32395

11640

116090

32046

2730

39511

9082

31647

6452

130939

10748

38744

51199

12601

598

21880

25677

4634

4371

 تعداد اخبار: 8 خبر
تصاویر گالری عکس: 24 عکس
بازدید امروز: 812
بازدید دیروز: 40
کل بازدیدکنندگان: 891605

اهداف

از مهمترین اهداف دولت در ایجاد صندوق های (غیردولتی) حمایت از توسعه بخش کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تجمیع، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش کشاورزی
  • ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی
  • ارتقای نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
  • واگذاری بخش قابل توجهی از وضایف تصدی گری دولت به صندوق (اصل 44)
  • انجام امور تولیدکنندگان توسط خودشان

شماره عضویت:
کلمه عبور:

نظر شما در مورد طراحی وب سایت چیست؟