January 18, 2018 - ، ساعت 09:35


رضا سلیمینرخ ارز مرجع از بانک مرکزی

36554

50406

38029

4551

4646

6021

573

9954

121512

32983

33044

4673

95067

29380

2979

9625

648

10043

3088

71

29112

9748

97217

27663

2388

35613

7568

27272

5684

114500

9235

34324

44845

11207

527

18252

21629

4142

3660

 تعداد اخبار: 8 خبر
تصاویر گالری عکس: 24 عکس
بازدید امروز: 140
بازدید دیروز: 90
کل بازدیدکنندگان: 774533

اهداف

از مهمترین اهداف دولت در ایجاد صندوق های (غیردولتی) حمایت از توسعه بخش کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تجمیع، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش کشاورزی
  • ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی
  • ارتقای نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
  • واگذاری بخش قابل توجهی از وضایف تصدی گری دولت به صندوق (اصل 44)
  • انجام امور تولیدکنندگان توسط خودشان

شماره عضویت:
کلمه عبور:

نظر شما در مورد طراحی وب سایت چیست؟