March 24, 2018 - ، ساعت 05:13


رضا سلیمینرخ ارز مرجع از بانک مرکزی

37690

52498

39527

4590

4875

6209

580

10263

125218

34067

35622

4805

98021

28756

3139

9609

657

10355

3181

74

29023

10051

100237

28589

2415

36047

7847

28364

5943

120720

9630

35184

46249

11731

546

19231

22171

4274

3774

 تعداد اخبار: 8 خبر
تصاویر گالری عکس: 24 عکس
بازدید امروز: 67
بازدید دیروز: 13281
کل بازدیدکنندگان: 834488

اهداف

از مهمترین اهداف دولت در ایجاد صندوق های (غیردولتی) حمایت از توسعه بخش کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تجمیع، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش کشاورزی
  • ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی
  • ارتقای نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
  • واگذاری بخش قابل توجهی از وضایف تصدی گری دولت به صندوق (اصل 44)
  • انجام امور تولیدکنندگان توسط خودشان

شماره عضویت:
کلمه عبور:

نظر شما در مورد طراحی وب سایت چیست؟