September 21, 2018 - ، ساعت 10:38


رضا سلیمینرخ ارز مرجع از بانک مرکزی

42000

55265

43657

4716

5143

6583

580

11437

138652

33878

37519

5354

109235

32204

2818

6638

617

11539

3501

82

30203

11201

111702

30617

2545

36061

8659

30444

6120

128864

10130

37320

49113

11319

553

19680

24758

4462

4206

 تعداد اخبار: 8 خبر
تصاویر گالری عکس: 24 عکس
بازدید امروز: 45
بازدید دیروز: 220
کل بازدیدکنندگان: 960720

اهداف

از مهمترین اهداف دولت در ایجاد صندوق های (غیردولتی) حمایت از توسعه بخش کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تجمیع، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش کشاورزی
  • ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی
  • ارتقای نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
  • واگذاری بخش قابل توجهی از وضایف تصدی گری دولت به صندوق (اصل 44)
  • انجام امور تولیدکنندگان توسط خودشان

شماره عضویت:
کلمه عبور:

نظر شما در مورد طراحی وب سایت چیست؟